Praktische visserijexperimenten

Om het perspectief voor kleinschalige kustvissers te verbeteren, hebben we met hulp van subsidiegevers een aantal praktische visserij experimenten kunnen uitvoeren. In de experimenten onderzoeken we of een bepaalde visserij een bouwsteen kan zijn voor een gemengd visserijbedrijf. Het gaat dan om de techniek, duurzaamheid en de opbrengst.
Dit zijn de resultaten van de afgeronde onderdelen:

Sprot en spiering
Garnalen, alternatieve vangst en verwerkingsmethoden
Weervisserij