Actueel

Onze projecten over visserijmanagement en beheer en collectieve vangstrechten lopen nog door. Het komende jaar zullen we het Kompas verder aanvullen. We willen van de Visserijloods de plek maken waar vissers, natuurbeheerders en onderzoek bij elkaar komen. Ook in de toekomst. We onderzoeken de mogelijkheden met onze partners Hogeschool VHL en de Waddenvereniging. Het lopende experiment met lijnenvisserij hopen we in 1 of 2 jaar af te kunnen ronden.