Subsidie

Een overzicht van de organisaties die onze projecten mede gefinancierd hebben:

Waddenfonds en de provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland
Europees Visserijfonds: Investering in duurzame visserij
Stichting DOEN
Leader Groningen