Organisatie en contact

Contact:
Jaap Vegter (projectcoördinator)
M: 06 517 09 101
E: info@geintegreerde visserij.nl
A: Dr. C. Hofstede de Grootkade 18A
9718 KA Groningen

Bestuur:
Jaap Vegter (voorzitter), Jelte Bouma (penningmeester), Hans Poepjes

Vissers:
Geïntegreerde visserij wordt ingevuld door een wisselende groep vissers. Dit zijn de vissers die betrokken (geweest) zijn:
Willem de Bock, Klaas en Jelte Bouma, Henk Buitjes, Henk Heerma, Jan Heijligenberg, Sytze Miedema, Hendrik Oud, Hans Poepjes, Nico Poortman, Gaele Postma, Johan Rispens, Jan Rotgans, Klaas Stins, Jaap Vegter en Hanneke Punter, Harm Visser en Josephine Blom, Jan de Vries, Epko Westerhuis sr. en jr., Dries Wiersma