Organisatie en contact

Contact:
Jaap Vegter (projectcoördinator)
M: 06 517 09 101
E: info@geintegreerde visserij.nl
A: H. de Grootkade 18A
9718 KA Groningen

Bestuur:
Roel de Jong (voorzitter), Kees Moeyes (penningmeester), Epko Westerhuis jr., Jelte Bouma, Jan Rotgans

Raad van Advies:
Maarten Snel

Vissers:
Geïntegreerde visserij wordt ingevuld door een wisselende groep vissers. Dit zijn de vissers die betrokken (geweest) zijn:
Willem de Bock, Klaas en Jelte Bouma, Henk Buitjes, Henk Heerma, Jan Heijligenberg, Sytze Miedema, Hendrik Oud, Hans Poepjes, Nico Poortman, Gaele Postma, Johan Rispens, Jan Rotgans, Klaas Stins, Jaap Vegter en Hanneke Punter, Harm Visser en Josephine Blom, Jan de Vries, Epko Westerhuis sr. en jr., Dries Wiersma