Hoe gaan we verder

Geïntegreerde Visserij is een positieve visie en een economisch haalbaar alternatief voor sanering en schaalvergroting. Twee belangrijke punten waar we aan werken zijn de individueel verhandelbare vangstrechten en de balans tussen natuur en visserij.

Vangstrechten:
Vissers van de Kust is de coöperatie die vanuit de stichting opgericht is. Hierin kunnen vissers collectief vangstrechten beheren en als groep beheeractiviteiten uitvoeren. En wat de ene visser aan kennis of ervaring te kort komt, heeft een andere visser vast paraat: als groep zijn we een ervaren allrounder

Kompas:
We werken in overleg met natuurorganisaties aan het verder ontwikkelen van onze visie op het inpassen van visserij in het voedselweb beheer. Het Kompas, laat op een praktische manier zien hoe we in onze visplannen rekening houden met de natuur en visstand. En we zetten ons in om regionaal beheer mogelijk te maken.