Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Stichting Geintegreerde Visserij » Visserij
Hoe werkt het
Oester
Houting
Geep
Bot
Zeebaars
Schar
Harder
Sprot
Garnaal
Ansjovis
Spiering
Kabeljauw
Haring
Wijting
Dwergpijlinktvis
Tong
Paling

Visserij

Oesters rapen, bij laag water op de plaat, is handmatig werk. Op het Wad wordt bodemberoering gezien als ongewenst. Bijvangst er niet.
In Zeeland wordt wel met de kor gevist, een zwaar net dat de oesters van de bodem afschept. Een MSC gecertificeerde visserij. De visserij beperkt zich grotendeels tot de kweekpercelen. De effecten van de korren op het bodemleven worden minimaal geacht, omdat de fauna op de kweekpercelen in hoge mate afhankelijk is van de aanwezigheid van de oesters. Op de ‘vrije gronden’ van de Oosterschelde zijn de gevolgen voor de zeebodem onderzocht in een gecontroleerd experiment. De conclusie was dat de visserij geen onherstelbare schade toebracht aan de benthische macrofauna.

Het handmatig rapen van Japanse oesters op het Wad is mogelijk vanaf 2009. Het ministerie heeft toestemming gegeven voor een proef van vijf jaar, die tot nu toe jaarlijks verlengd wordt. Vissers hebben een persoonsgebonden NB-wet vergunning nodig. Door de Provincie Fryslân verleend op basis van een visplan waarin de wijze van rapen beschreven is.
Vergunningvrij mag tot 10 kg (een emmertje) per persoon per dag geraapt worden; alleen voor eigen gebruik. Deze regeling is niet bedoeld voor verkoop of commerciële activiteiten.

Als productiegebied voor schelpdieren heeft de Waddenzee, uitgezonderd de Eems, de A-status (vanuit volksgezondheid geschikt voor het produceren van schelpdieren voor rauwe consumptie). De Eems is hiervan uitgezonderd omdat in dit gebied geen controle plaatsvindt. Wordt er bij controle iets gevonden, dan gaat het besmette deel van ‘t Wad direct op slot voor het vangen en afzetten van schelpdieren.

UIT DE VISSERIJPRAKTIJK
Met de hand heb je niet de kracht van een gesleepte kor; je raapt de losse exemplaren van de bank. De visser kan de gewenste kwaliteit verzamelen zonder de stabiliteit van de oesterbank te beïnvloeden. Het vinden van veel kwalitatief hoogwaardige oesters is makkelijker op een bank waar tussen de oesters ook mosselen voorkomen, omdat dat de oesters minder snel aan elkaar vastgroeien en gemiddeld een betere schelpvorm ontwikkelen.

Voor de visserij zijn vooral banken met een groot percentage drie en vierjarige oesters aantrekkelijk. Verouderende banken verliezen hun economische waarde omdat de oesters te groot worden of door ruimte gebruik minder geschikte schelpvormen ontwikkelen. We zien wel een toename in het rapen van grotere oesters, met meer impact op de bank.

Bij de beoordeling het mechanisch korren op oesters is het belangrijk onderscheid te maken tussen het bevissen van kweekvoorraden of natuurlijke oesterbanken. De geschiedenis in Noordwest-Europa laat zien dat overal waar oesterbanken met korren worden bevist, de banken na verloop van jaren verdwijnen.

Waddenoester en toeristisch commercieel medegebruik: We zien vaker commerciële aanbiedingen van partijen die geen raapvergunning hebben.