Hoe werkt het
Oester
Houting
Geep
Bot
Zeebaars
Schar
Harder
Sprot
Garnaal
Ansjovis
Spiering
Kabeljauw
Haring
Wijting
Dwergpijlinktvis
Tong
Paling

Gebied

De Noordzee-Houting kwam vroeger voor langs Noordzeekust van België, Nederland, Duitsland en Denemarken en Zuidoost Engeland. Vanuit deze kustwateren trok de houting de rivieren de Schelde, Rijn, Maas, Eems, Weser, Elbe en een aantal kleine riviertjes onder Esbjerg op. De enige overlevenden van deze houtingen worden nog aangetroffen in de Deense rivieren van Ribe en zuidwest Jutland waar in 1980 paaiplaatsen zijn ontdekt.

Nu lijkt het IJsselmeer lijkt weer een belangrijk bolwerk voor houtingen te zijn. Het hele jaar door worden er houtingen van verschillende leeftijdsklassen aangetroffen, de grootste aantallen bij de Afsluitdijk. Het IJsselmeergebied fungeert als belangrijk opgroei gebied, slechts een deel van de houtingen trekt naar zoutere milieus. Het lijkt er op dat de houting in de huidige ‘afgesloten’ voormalige estuaria zoals IJsselmeer en Haringvliet kan opgroeien tot volwassenheid. In hoeverre deze situatie slechter is ten opzichte van de oorspronkelijke situatie met open estuaria is moeilijk te bepalen.