Hoe werkt het
Oester
Houting
Geep
Bot
Zeebaars
Schar
Harder
Sprot
Garnaal
Ansjovis
Spiering
Kabeljauw
Haring
Wijting
Dwergpijlinktvis
Tong
Paling

Bestanden

Dankzij herintroductie, betere bescherming en verbetering in het leefmilieu komt de houting weer terug. In de Deense Waddenzee worden tegenwoordig weer aanzienlijke aantallen aangetroffen en sinds 1999 ook steeds meer langs de Afsluitdijk, met een opvallend grote stijging in 2005.

In het begin van de 20ste eeuw kwam de houting nog algemeen voor in de grote rivieren Rijn, IJssel en Maas. Ook kwam de houting veel voor in de Waddenzee en de kleinere Groningse riviertjes die daarin uitmondden. Na 1939 zijn geen vangsten van houting meer bekend en is de soort als uitgestorven beschouwd in de Nederlandse stroomgebieden.

Sinds de uitzettingen in de Lippe en Rijn bij Rees is begonnen, is houting sterk toegenomen, met name in het IJsselmeer. Een flink deel van de jonge houting in 2006 is van natuurlijke paai afkomstig. Migratiegedrag van volwassen houting tijdens de paaiperiode suggereert dat een flink deel in het Nederlandse deel van de grote rivieren paait, in ieder geval in de IJssel.