Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Stichting Geintegreerde Visserij » Visserij
Hoe werkt het
Oester
Houting
Geep
Bot
Zeebaars
Schar
Harder
Sprot
Garnaal
Ansjovis
Spiering
Kabeljauw
Haring
Wijting
Dwergpijlinktvis
Tong
Paling

Visserij

Er zijn Merk-terugvang experimenten.
ICES adviseert de visserij inspanning (2014-2017) te verminderen. In 2015 is de minimummaat verhoogd van 36 naar 42 cm. Voor 2017 is de visserij stil gelegd en geldt alleen een bijvangstregeling. Zeevisserij mag maximaal 3% zeebaars, tot 400 kg. per maand, als bijvangst aan boord hebben. Voor lijnenvissers is het maximum 5 ton per jaar; voor staandwant vissers 1200 kg. Extra voorwaarden voor lijn- en staandwant vissers zijn een gesloten periode in de paaitijd (februari, maart) en de vissers moeten aantonen in 2016 met dezelfde vanggetuigen zeebaars gevangen te hebben.

Voor sportvissers zijn er ook beperkingen. Tot 1 juni 2017 mag er alleen volgens het catch- en- release principe gevist worden, daarna maximaal 1 zeebaars per dag.

Commerciële zeebaarsvisserij in de Noordzee bestaat uit een kustvisserij en zeevisserij. Het seizoen verschilt. De kustvisserij loopt van april tot eind oktober. De zeevisserij van november tot april bevist vooral de samenscholende paaiende zeebaars. Er is een aanzienlijke recreatieve visserij op zeebaars, die (2010) verantwoordelijk kan zijn voor 20% van de visserijsterfte van zeebaars.

UIT DE VISSERIJPRAKTIJK
In de Waddenzee en langs de stranden van Noord-Holland en de Waddeneilanden worden zeebaarzen gevangen tussen eind april en eind oktober. De vissers hebben de indruk dat er in toenemende mate sprake is van een voorjaars- en herfstpiek in de vangsten. Dit kan samenhangen met een verschuiving of uitbreiding van het leefgebied nar het noorden. Voor de Noorse kust wordt zeebaars in kleine hoeveelheden gevangen. Dit zou betekenen dat er in de Noord-Nederlandse kustvisserij gevist wordt op een voorjaars- en herfsttrek naar en van noordelijker leefgebieden en in de zomer op het lokale bestand.

Vistuigen
Kustvisserij op zeebaars wordt uitgeoefend door kleine bootjes met een verscheidenheid aan vismethoden: fuiken, staand of drijvend want, hengels, beugels of (hand)lijnen. Van vangst in sleepnetten is in de Nederlandse kustvisserij alleen sprake in de vorm van verhandelbare bijvangsten van garnalenvissers.
In de zeevisserij wordt zeebaars gevangen in Deense of Schotse span- of ringzegen, tegenwoordig meestel ‘fly-shooters’ genoemd. Franse en Britse kotters vissen in het kanaal en de zuidelijke Noordzee in span op zeebaars (midwater-pair-trawl)

Hoe selectief?
Vangst van paaiende zeebaars gebeurd vooral op zee. In de kustvisserij is er na de verhoging van de minimummaat geen risico meer op vangst van jonge, nog niet geslachtsrijpe zeebaars.

UIT DE VISSERIJPRAKTIJK
In de kustvisserij kan bij het vissen met staand want of zegen op zeebaars sprake zijn van vangst van harder of platvis. Het gaat vrijwel altijd om maatse en commercieel verhandelbare soorten die aangeland kunnen worden.
De lijnenvisserij op zeebaars kent nauwelijks bijvangsten. Tijdens experimenten in de Waddenzee werd tot nu toe alleen bot en geep mee gevangen. Bij het vissen met drijvende lijnen, geaasd met garnaal, werd een enkele keer gezien dat fint op de garnaal aasde, maar deze werd niet gevangen vanwege de vrij grote haak die werd gebruikt.