Werkbijeenkomsten met natuurorganisaties

Bij elkaar in de keuken kijken, zo noemen we de werkbijeenkomsten met natuurorganisaties.
Op onze eerste bijeenkomst van vissers en natuurorganisaties (op beleidsniveau) in november 2011, in Moddergat, hebben we samen in kaart gebracht wat ons bindt, wat ons beiden raakt, welke gezamenlijke vragen er zijn. De tweede werkbijeenkomst, in maart 2012 te Moddergat, ging over de visies van de natuurorganisaties t.a.v. visserij en de kennis van vissers.
In het voorjaar en de zomer van 2012 hebben we in vijf excursies (Paesens, Griend, Oesterbank, Wadvissersgilde, Dollard) echt bij elkaar in de keuken gekeken. Hiervoor zijn van de natuurorganisaties ook de mensen uit het veld uitgenodigd. Al varend of lopend en vooral kijkend naar wat er in het veld te zien is, hebben we belangrijke punten gevonden m.b.t. beheer, regels en overheid en visserij waarin we dicht bij elkaar komen: Er is te weinig kennis van de onderwater wereld; een systeembenadering of toekomstvisie ontbreekt en de overheid faciliteert dat onvoldoende.

De uitkomsten nemen we mee naar de derde bijeenkomst (okt 2014, Lauwersoog), die in het teken staat van het visserijmanagement. Beheer van de onderwaterwereld en de visstand in een dynamisch gebied vraagt om een dynamische aanpak. In onze ogen is dat een doorlopend proces gevoed door vissers, wetenschappers en natuurorganisaties. Natuurorganisaties spreken het vertrouwen uit in onze manier van werken.

Als leidraad voor het beheer heeft de stichting het Kompas ontwikkeld. In 2016 is de coƶperatie Vissers van de Kust opgericht. Aangesloten vissers werken met visplannen die zijn samengesteld op basis van de informatie in het Kompas.