Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Warning: Array to string conversion in /data/www/geintegreerdevisserij.nl/www/wp-includes/class-wp-widget.php on line 686 Stichting Geintegreerde Visserij » Bestanden
Hoe werkt het
Oester
Houting
Geep
Bot
Zeebaars
Schar
Harder
Sprot
Garnaal
Ansjovis
Spiering
Kabeljauw
Haring
Wijting
Dwergpijlinktvis
Tong
Paling

Bestanden

De absolute bestandsomvang van spiering in de zoute wateren is niet goed bekend. Er zijn wel wisselende trends, maar niet van recente datum.

In de Eems en de Dollard nemen de hoeveelheden geleidelijk af, waarschijnlijk door de te hoge troebelheid van het water.  Vissers menen dat de afname van bestanden van soorten als spiering en sprot in dit estuarium gelijke tred houdt met de toename van de intensiteit van baggerwerken en vaargeulverdiepingen ten behoeve van de scheepvaart.

In de Waddenzee als geheel zien vissers een gestage toename van met name de grote spiering. Daarbij valt op dat ook in de zomer de grotere formaten (> 20 cm) worden gevangen.
In de Westerschelde is de spiering na jarenlang vrijwel afwezig te zijn geweest sterk toegenomen door verbeterende waterkwaliteit.

In het IJsselmeer worden relatieve trends in de spieringpopulatie jaarlijks gemeten in monitoring­programma’s van IMARES. Sinds 2011 worden erg lage dichtheden gemeten. Sinds 2013 is de jaarlijkse hoeveelheid te gering om een gerichte spieringvisserij op het IJsselmeer toe te staan.

Door de Afsluitdijk is er weinig uitwisseling tussen Waddenzee en IJsselmeer, dat wil zeggen dat er nauwelijks trekkende spiering vanuit de Waddenzee kan bijdragen aan de populatie binnenspiering in het IJsselmeer. Vóór de afsluiting van de Zuid-Hollandse stromen bestonden in die wateren grote populaties van de trekkende spiering.