Hoe werkt het
Oester
Houting
Geep
Bot
Zeebaars
Schar
Harder
Sprot
Garnaal
Ansjovis
Spiering
Kabeljauw
Haring
Wijting
Dwergpijlinktvis
Tong
Paling

Voedselweb

Roeipootkreeftjes, krabbenlarven, haringachtige vis, geep – geep – zeehond, bruinvis, aalscholver, Jan van Gent, kleine mantelmeeuw, visdief, visser

De geep is een opportunistische roofvis en kannibalistisch. Gepen staan als roofvis relatief hoog in het voedselweb.
Het zijn zichtjagers die in scholen aan of net onder het wateroppervlak op kleine vissen jagen. De bijzonder gespecialiseerde ogen zijn aangepast aan het jagen bij de hoge lichtintensiteit die heerst aan het wateroppervlak. En in het netvlies zijn twee afzonderlijke gedeelten, het ene aangepast aan de hoge lichtintensiteit in de zichtzone boven de vis (“Snell’s window”), en het andere aangepast aan de lage lichtintensiteit beneden. Het oog is bovendien erg lichtgevoelig, zodat zelfs ’s nachts door gepen op zicht gejaagd kan worden.

Er zijn geen specifieke gegevens over geepparasieten in onze wateren, maar vermoedelijk komen parasieten ook bij gepen in onze wateren.
Gepen springen uit het water wanneer ze worden belaagd door bijvoorbeeld bruinvissen, of ook wel voor de boeg van schepen. Als de geep vlak onder het wateroppervlak zwemt heeft hij de neiging