Hoe werkt het
Oester
Houting
Geep
Bot
Zeebaars
Schar
Harder
Sprot
Garnaal
Ansjovis
Spiering
Kabeljauw
Haring
Wijting
Dwergpijlinktvis
Tong
Paling

Bestanden

Het is niet bekend door welke mechanismen de populatie wordt gereguleerd. Ook de rol die de garnaal speelt in het ecosysteem of het voedselweb is niet goed bekend.
In hoeverre aantalsregulering gebeurd van bovenaf door predatie of exploitatie of van  onderaf door bv voedseltekort, is niet helemaal duidelijk.
Van alle variabelen die zijn onderzocht is de dichtheid van de predatoren het sterkst gerelateerd aan de dichtheid garnalen. Daarnaast is de dichtheid van de wegtrekkende garnalen in de herfst ook gerelateerd aan de condities in de voorgaande winter. In de lente zijn temperatuur en zoutgehalte relevante factoren die de dichtheid beïnvloeden. In zowel herfst als lente is een significante positieve relatie vastgesteld tussen de garnalendichtheid en de vangsten in de commerciële visserij.
Aan de hand van de jaarvangsten kan een indruk van het verloop in  de bestandomvang worden verkregen. De vangstgegevens in de westelijke Waddenzee over 34 jaar laten een continue toename zien waarbij altijd in de herfst veel meer garnaal (tot ca 5 keer zoveel) wordt gevangen dan in de lente. Vrouwelijke individuen maken zowel in het voorjaar als de herfst het merendeel van de vangsten uit.
De vangsten van garnalen in de Noordzee namen in de periode 1970 – 1985 toe van ca 10.000 tot bijna 30.000 ton om eind jaren 80 weer af te nemen tot 10.000 ton. Sinds 1990 nemen de vangsten weer toe tot 37.000 ton in 2006. Jaarlijks schommelingen hangen samen met zowel de marktvraag als de natuurlijke variatie in omgevingsomstandigheden.

UIT DE VISSERIJPRAKTIJK
Veel vissers ervaren ‘groei-overbevissing’: het gemiddelde formaat van de garnaal neemt af onder invloed van toenemende visserijdruk. De garnaal heeft rust nodig om goed te groeien. Dit werkt ook op heel korte termijn. Na een week stilliggen in het seizoen (staking) was het formaat van de gevangen garnalen al groter.  Concrete gegevens hierover ontbreken omdat op visafslagen in de laatste 15 jaar geen stukstallen meer worden geteld. Stukstal is het aantal garnalen per kilo. Voor doelmatig beheer van de garnalenvisserij zijn stukstallen een belangrijk gegeven.